Eiffel tower
Өдөр бүр хүүгээ зарцуулах болон хүүгээс хүү бодох мөнгөн хөрөнгөө өсгөх ӨДӨР БҮР ХҮҮТЭЙ харилцах дансыг санал болгож байна.

Давуу тал
 • Харилцах дансны үлдэгдэлдээ өдөр бүр хүү тооцуулан авах   
 • Өдөр бүрийн хүүгээс дахин хүү тооцуулан хүссэн дансандаа авах
 • Мөнгөн хөрөнгөө богино хугацаанд өсгөх
 • Үнэт цагаа хэмнэн онлайнаар дансаа нээлгэх
 • Дотоодын болон Олон улсын карттайгаа холбох
 • 24 цагийн турш өөрийн дансаа удирдах
 • Өдөр бүр тогтмол орлого хийж, өдөр тутмын нэмэлт орлогоо өсгөх

Бүтээгдэхүүний нөхцөл
НӨХЦӨЛ ӨДӨР БҮР ХҮҮТЭЙ ХАРИЛЦАХ ДАНСНЫ ТӨРӨЛ
Өдөр бүр хүүтэй “НИЙЛМЭЛ” харилцах Өдөр бүр хүүтэй “ЭНГИЙН” харилцах
Онцлог Өдөр бүрийн хүүгээ тухайн дансандаа авах Өдөр бүрийн хүүгээ тусдаа “Хүүгийн орлогын данс”-нд авах
Валют Төгрөг
Дансны доод үлдэгдэл 5,000 төгрөг
Зарласан хүү (жилийн) 6.35% 6.45%
Бодит хүү (жилийн) 6.56% 6.45%
Хүү тооцох арга Нийлмэл, өдөр бүр Энгийн, өдөр бүр
Данс хөтөлсний шимтгэл (сар бүр) 500 төгрөг
Данс нээх хураамж Хураамжгүй
Данс хаах хураамж* 1,000 төгрөг

*Богд банкны данс уруу шилжүүлэн хаах тохиолдолд шимтгэлгүй


Шимтгэл хураамж
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨРӨЛ ШИМТГЭЛИЙН ХУВЬ ХЭМЖЭЭ
MNT
Бэлэн бус гүйлгээ Орлогын гүйлгээ Шимтгэлгүй
Богд банкны данс хоорондын зарлагын гүйлгээ 100 төгрөг
Банк хоорондын зарлагын гүйлгээ 3,000,000 хүртэл 300 төгрөг3,000,001-с дээш 400 төгрөг
Бэлэн гүйлгээ Орлогын гүйлгээ Шимтгэлгүй
Зарлагын гүйлгээ 200 төгрөг
Өөр банкны данс уруу шилжүүлэг хийх 1,000 төгрөг
Дансны тодорхойлолт Тодорхойлолт 5,000 төгрөг
14 хоногийн дотор данс шинээр нээгдсэн эсхүл хамтран эзэмшигчийн мэдээллийг нэмсэн бол 30,000 төгрөг
Харилцагчийн хүсэлтийн дагуу нэмэлт мэдээлэл оруулсан бол Үндсэн тодорхойлолтын хураамж+15,000 төгрөг
Дансны хуулга (хуудас бүр) 100 төгрөг

Бүрдүүлэх материал
Монгол улсын иргэн Гадаад улсын иргэн
 • Цахим үнэмлэх эсхүл гадаад паспорт 
 • Гадаад паспорт
 • МУ-д оршин суух үнэмлэх
 • АНУ-н иргэн эсхүл татвар төлөгч бол “FATCA-ийн маягт” 

МУ-д оршин суух зөвшөөрөлгүй гадаад иргэний хувьд банк нь харилцагчийн хүсэлт бүрийг судлан үзэх бөгөөд нэмэлт бичиг баримт (гол харилцагч банкны тодорхойлолт, МУ-ын хамтран ажилладаг байгууллагын тодорхойлолт гэх мэт) бүрдүүлж өгөх шаардлагатай.


Санал болгох бүтээгдэхүүн


Зээлийн хүсэлт