Eiffel tower
Өдөр бүр хүүгээ зарцуулах болон хүүгээс хүү бодох мөнгөн хөрөнгөө өсгөх ӨДӨР БҮР ХҮҮТЭЙ харилцах дансыг санал болгож байна.

Давуу тал
  • Харилцах дансны үлдэгдэлдээ өдөр бүр хүү тооцуулан авах   
  • Мөнгөн хөрөнгөө богино хугацаанд өсгөх
  • Үнэт цагаа хэмнэн онлайнаар дансаа нээлгэх
  • Дотоодын болон Олон улсын карттайгаа холбох
  • 24 цагийн турш өөрийн дансаа удирдах
  • Өдөр бүр тогтмол орлого хийж, өдөр тутмын нэмэлт орлогоо өсгөх

Бүтээгдэхүүний нөхцөл
НӨХЦӨЛ ӨДӨР БҮР ХҮҮТЭЙ НИЙЛМЭЛ ХАРИЛЦАХ
Валют Төгрөг
Дансны доод үлдэгдэл 5,000 төгрөг
Жилийн хүү 0-10 сая төгрөг хүртэл үлдэгдэлд 10 сая төгрөгөөс дээш үлдэгдэлд
Зарласан хүү (жилийн) 3.60% 5.70%
Бодит хүү (жилийн) 3.67% 5.87%
Данс хөтөлсний шимтгэл (сар бүр) 500 төгрөг  
Данс нээх хураамж Хураамжгүй
Данс хаах хураамж* 1,000 төгрөг

*Богд банкны данс уруу шилжүүлэн хаах тохиолдолд шимтгэлгүй

Монгол Улсын Их Хурлаас Коронавируст халдвар /Ковид-19/-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай түр хуулийг баталсантай холбоотойгоор уг хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.4 дэх хэсэгт цар тахлын үед банкны харилцах дансны үлдэгдэлд хүү тооцохгүй гэсэн заалтын хэрэгжилтийг ханган ажиллах шаардлагын дагуу Богд банкны бүх харилцах дансны үлдэгдэлд 2020 оны 12 сарын 31-ний өдрийг дуустал хугацаанд хүү тооцохгүй болохыг мэдэгдэж байна.

 


Шимтгэл хураамж
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨРӨЛ ШИМТГЭЛИЙН ХУВЬ ХЭМЖЭЭ
MNT
Бэлэн бус гүйлгээ Орлогын гүйлгээ Шимтгэлгүй
Богд банкны данс хоорондын зарлагын гүйлгээ 100 төгрөг
Банк хоорондын зарлагын гүйлгээ 3,000,000 хүртэл 300 төгрөг3,000,001-с дээш 400 төгрөг
Бэлэн гүйлгээ Орлогын гүйлгээ Шимтгэлгүй
Зарлагын гүйлгээ 200 төгрөг
Өөр банкны данс уруу шилжүүлэг хийх 1,000 төгрөг
Дансны тодорхойлолт Тодорхойлолт 5,000 төгрөг
14 хоногийн дотор данс шинээр нээгдсэн эсхүл хамтран эзэмшигчийн мэдээллийг нэмсэн бол 30,000 төгрөг
Харилцагчийн хүсэлтийн дагуу нэмэлт мэдээлэл оруулсан бол Үндсэн тодорхойлолтын хураамж+15,000 төгрөг
Дансны хуулга (хуудас бүр) 100 төгрөг

Бүрдүүлэх материал
Монгол улсын иргэн Гадаад улсын иргэн
  • Цахим үнэмлэх эсхүл гадаад паспорт 
  • Гадаад паспорт
  • МУ-д оршин суух үнэмлэх
  • АНУ-н иргэн эсхүл татвар төлөгч бол “FATCA-ийн маягт” 

МУ-д оршин суух зөвшөөрөлгүй гадаад иргэний хувьд банк нь харилцагчийн хүсэлт бүрийг судлан үзэх бөгөөд нэмэлт бичиг баримт (гол харилцагч банкны тодорхойлолт, МУ-ын хамтран ажилладаг байгууллагын тодорхойлолт гэх мэт) бүрдүүлж өгөх шаардлагатай.


Санал болгох бүтээгдэхүүн