Eiffel tower
Өсвөр үеийнхэнд зориулсан санхүүгээр удирдах боломжтой Хүүхдийн ₮ картыг санал болгож байна.

Давуу тал
  • 10-14 нас хүртэл хамтран эзэмшигчтэй,14-18 насны өсвөр үеийнхэн бие даан эзэмших боломжтой
  • Өсвөр насныхан бие даан санхүүгээ удирдаж, санхүүгийн зохистой хэрэглээнд суралцах
  • Картын дансны үлдэгдэлд өдөр бүр хүү тооцуулан авах
  • Эцэг эх нь хүүхдийнхээ картын гүйлгээнд хяналт тавих, гүйлгээний лимитийг тогтоох боломжтой
  • Бэлэн мөнгөний эрсдэлгүйгээр төлбөр, тооцоо хийх
  • Жилийн хураамжгүй


Үйлчилгээний нөхцөл
Үйлчилгээний төрөл Нөхцөл
Элсэлтийн хураамж 5,000 MNT**
Жилийн хураамж Хураамжгүй
Дахин захиалах хураамж 5,000 MNT
Дансны доод үлдэгдэл 1,000 MNT
Жилийн хүү Өдөр бүр хүүтэй нийлмэл харилцах дансны хүүг дагана. /50,000 төгрөгөөс дээш хүү бодно/
Хүчинтэй хугацаа 2 жил
Данс хөтөлсний шимтгэл /сар бүр/ 100 MNT
АТМ дээр хийгдэх өдрийн гүйлгээний лимит 200,000 MNT
ПОС дээр хийгдэх өдрийн гүйлгээний лимит 1,000,000 MNT
Бэлэн мөнгө авах Богд банкны АТМ 100 MNT
Гэрээт* банкны АТМ 300 MNT
Бусад банкны АТМ 500 MNT
Үлдэгдэл шалгах Богд банкны АТМ /Дэлгэцээр/ Шимтгэлгүй
Богд банкны АТМ/Баримтаар/ 100 MNT
Гэрээт* банкны АТМ 100 MNT
Бусад банкны АТМ 100 MNT
  • *Гэрээт банкууд: ХХБ, Улаанбаатар хотын банк, Ариг банк, Капитрон банк, ҮХО банк, Тээвэр хөгжлийн банк, Кредит банк.
  • **2020 оны 6-р сарын 30-ны өдрийг дуустал Элсэлтийн хураамж төгрөг.

 

Монгол Улсын Их Хурлаас Коронавируст халдвар /Ковид-19/-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай түр хуулийг баталсантай холбоотойгоор уг хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.4 дэх хэсэгт цар тахлын үед банкны харилцах дансны үлдэгдэлд хүү тооцохгүй гэсэн заалтын хэрэгжилтийг ханган ажиллах шаардлагын дагуу Богд банкны бүх харилцах дансны үлдэгдэлд 2020 оны 12 сарын 31-ний өдрийг дуустал хугацаанд хүү тооцохгүй болохыг мэдэгдэж байна.

 


Бүрдүүлэх материал
  • Хүүхдийн төрсний гэрчилгээ;
  • 10-14 настай хүүхэд бол Хамтран эзэмшигчийн цахим үнэмлэх эсвэл гадаад паспорт;

Санал болгох бүтээгдэхүүн