Eiffel tower

Ажилтан сонгон шалгаруулахад баримталдаг зарчим

Богд банкны хүний нөөцийн бодлого нь банкны стратегийн зорилго, зорилтуудыг хангахад хүний нөөцийн үйл ажиллагааг үр ашигтай удирдан зохион байгуулах, банкны ажилтнуудын хөдөлмөрийн бүтээмжийг зөв зохистой үнэлэн дүгнэх холбогдох арга хэмжээг авах замаар хөдөлмөрийн бүтээмжийг өндөр түвшинд байлгах, банктай хөдөлмөрийн харилцаанд оролцогч ажилтан тэдгээрийн нийтлэг эрх, үүрэг, хамтын гэрээ, хэлэлцээр, сургалт, хөдөлмөрийн аливаа асуудал, хөдөлмөрийн нөхцөл, удирдлага, хяналтын үйл явцыг тодорхой болгон ажиллахад оршино.


Нээлттэй ажлын байр

ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРЭГ

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу

ШААРДЛАГА

 • Хууль, Банк, санхүүгийн чиглэлээр бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй;
 • Судалгаа шинжилгээ хийх, нэгтгэн дүгнэх чадвартай;
 • Баримт бичиг боловсруулах;
 • Комплайнс, үйл ажиллагааны эрсдэлийн чиглэлээр 2-аас доошгүй жил ажилласан туршлагатай;
 • Англи хэлний бичгийн болон ярианы ахисан төвшний мэдлэг, чадвартай.

Холбоо барих

Утас: +976 75771199 /1016/

И-мэйл: hr@bogdbank.com

И-мэйл: unurjargal.u@bogdbank.com

biznetwork: Богд банк

ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРЭГ

Банкны  бүртгэлийн програм хангамжийн өдөр тутмын хэвийн үйл ажиллагааг хариуцан ажиллах, Үндсэн бүртгэлийн програм, дэд програмуудын параметр, түүний бүтээгдэхүүн үйлчилгээний тохируулгыг хянах, шинэ төсөл, шийдлийг удирдан боловсруулах, туршин нэвтрүүлэх, мэргэжилтнүүд болон операторын үйл ажиллагаанд хяналт тавих, удирдлагаар хангах, Банкны үндсэн бүртгэлийн програм хангамж болон дэд системүүдийн найдвартай ажиллагаанд хяналт тавих зохион байгуулалтаар хангах, гүйцэтгэгч компанийн үйлчилгээний чанар зэрэгт хяналт тавих. Монгол банкны гүйлгээний системүүдийн засвар үйлчилгээ, арчилгаанд хяналт тавих

ШААРДЛАГА

 • Oracle, SQL server удирдаж байсан туршлагатай
 • PL/SQL, SQL хэлний мэдлэгтэй
 • Гадаад хэлний мэдлэгтэй
 • Мэдээллийн технологийн чиглэлээр бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй.

Давуу тал болох туршлага

 • Санхүүгийн програм хангамжийн хөгжүүлэлтэд ажиллаж байсан
 • Дата анализ хийж байсан

Холбоо барих

Утас: +976 75771199 /1016/

И-мэйл: hr@bogdbank.com

И-мэйл: unurjargal.u@bogdbank.com

biznetwork: Богд банк

ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРЭГ

Богд банкны системийн найдвартай аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах, дотоод сүлжээ, программ хангамж болон техник хангамжийн асуудлуудад дэмжлэг үзүүлэх,  сервэрүүдийн хэвийн байдлыг ажиглаж шинэчлэл хийх.

ШААРДЛАГА

 • Java server application удирдаж байсан туршлагатай
 • Java хэлний мэдлэгтэй
 • Мэдээлэл технологийн чиглэлээр бакалавраас доошгүй зэрэгтэй

Давуу тал болох туршлага

 • Санхүүгийн програм хангамжийн хөгжүүлэлтэд ажиллаж байсан
 • Windows, Linux server удирдаж байсан

Холбоо барих

Утас: +976 75771199 /1016/

И-мэйл: hr@bogdbank.com

И-мэйл: unurjargal.u@bogdbank.com

biznetwork: Богд банк

ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРЭГ

Макро, микро эдийн засгийн нөхцөл байдал, цаашдын хандлагыг банкны үйл ажиллагаатай уялдуулан судлах, банканд учирч болзошгүй эрсдэлийг бууруулах зорилгоор банкны эрсдэлийн удирдлага, үйл ажиллагаа, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ тус бүрд холбогдох эрсдэлийг тодорхойлох, цаашид хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө боловсруулах, нэвтрүүлэх.

ШААРДЛАГА

 • Банк, Санхүүч, Эконометрикс, Статистик, Бизнесийн удирдлага, Эдийн засаг мэргэжлээр бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй
 • Банк санхүүгийн байгууллагад санхүү, зээл, эрсдэлийн удирдлагын чиглэлээр 5-аас доошгүй жил ажилласан туршлагатай
 • Мэргэжлийн болон холбогдох судалгаа, шинжилгээ хийх, боловсруулах чадвартай
 • Төсөл хөтөлбөр, төлөвлөгөө тайлан, боловсруулах, дүгнэх хэлэлцүүлэх чадвартай
 • Удирдан зохион байгуулах, асуудал шийдвэрлэх, багаар ажиллах чадвартай
 • Мэргэжлийн англи хэлний өндөр чадвартай

Холбоо барих

Утас: +976 75771199 /1016/

И-мэйл: hr@bogdbank.com

И-мэйл: unurjargal.u@bogdbank.com

biznetwork: Богд банк

ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРЭГ

Богд Банкны эрхэм зорилготой нийцүүлэн ББГ-т зорилтот зах зээлээс идэвхтэй үйлчлүүлэх харилцагч татах, ББГ-т чанартай зээлийн болон татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн багц бүрдүүлэх, багцыг тогтмол өсгөх, харилцагчдад банкны бүтээгдэхүүн үйлчилгээний өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагааг явуулах

ШААРДЛАГА

 • Банк санхүүгийн байгууллагад холбогдох чиглэлээр 3-аас доошгүй жил ажилласан туршлагатай;
 • Банк санхүү, бизнесийн удирдлага, эдийн засаг болон бусад чиглэлээр бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй;
 • Харилцааны өндөр ур чадвартай;
 • Компьютерын хэрэглээний програмуудыг дундаас дээш төвшинд эзэмшсэн;
 • Англи, Орос, Хятад, Солонгос, Япон хэлний аль нэгээр ярих чадвартай;
 • Монгол хэлний ярианы, бичгийн болон илтгэх өндөр чадвартай.

Холбоо барих

Утас: +976 75771199 /1016/

И-мэйл: hr@bogdbank.com

И-мэйл: unurjargal.u@bogdbank.com

biznetwork: Богд банк